Megjelent: 2020. április 09. csütörtök Írta: Sekrestyés Nyomtatás

Hogy készül a sekrestyés a nagyhéten is zárt templomban

A koronavírus-járvány idején

Többször nekifutott már fejben, hogy akkor most hogy is lesz az idei Nagyhét, de nem igazán tudta végigvinni a gondolatmenetet. Ez most már a negyedik hét nyilvános liturgiák nélkül. Jó ideje már saját plébános nélkül voltak, így teljesen biztos volt abban, hogy templomukban még zárt ajtók mögött sem fog senki misézni a keresztények legfontosabb, legszebb időszakában.

 


A Nagyhét kezdetén, virágvasárnap kitette a templom elé a barkát, – mert egy gyászmise miatt látogatását tette a szomszédos plébános, aki egyúttal megáldotta ezeket – hogy aki szeretne, vigyen haza belőle.
Közben már ki tudja hányadszorra próbálta lejátszani magában a következő hét menetrendjét… De nem nagyon ment. Elővette tavalyi jegyzetét, belelapozott.

Nagycsütörtök: Az esti misével kezdetés veszi a Húsvéti Szent Háromnap. Ezen az estén az utolsó vacsorára emlékezünk.
A szentmise fontos mozzanatai: Elnémulnak a harangok, csengők és az orgona – „Rómába mennek”. Elvégzik a lábmosás szertartását. Az oltáriszentség a tabernákulumból egy másik őrzési helyre kerül. Teljes csendben megtörténik az oltárfosztás.
Nagypéntek: Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Ezen a napon nincs mise. A szertartásnak három része van: igeliturgia, hódolat a szent kereszt előtt, szentáldozás. A tabernákulum üres, a pap és segédkezői csendben bevonulnak, letérdelnek és egy ideig mindenki magában imádkozik. Az igeliturgia után a pap leveszi a feszületről a lila leplet, amivel eddig le volt takarva, a hívek pedig egymás után hódolatukat teszik. Megnyitják a szent sírt.
Húsvét vigíliája, Nagyszombat: A szertartás négy részből áll: Tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása és körmenet. Igeliturgia. A keresztség liturgiája. Az Eucharisztia liturgiája.
Húsvét vasárnap: Jézus feltámadását ünnepeljük, az oltár szépen megterítve, virággal díszítve, a szent sír üresen áll.

Részletesen leírta tavaly, hogy melyik napra mit kellett előkészíteni, melyik ministránsnak mi volt a feladat, hogy zajlott a szertartás, mikor mire kellett figyelni.
Ekkor egy váratlan fordulat következett. Most kapta a hírt, hogy Nagyhétfőn hazaérkezik saját plébánosuk. Megkönnyebbült. Több okból is, de ami most a legfontosabb, hogy már nincsenek egyedül. Az ő templomuk sem marad húsvéti megemlékezés nélkül, még ha zárt ajtók mögött is fog ez zajlani. Nagy könnyebbség, mert elég nehéz eldönteni, hogy egy zárt, pásztor nélküli templomban mennyire kell az egyébként most is rendszeresen bejáró sekrestyésnek a nagyheti szertartásokhoz kapcsolódó előkészületeket elvégezni. Addig eljutott, hogy Nagycsütörtökön este ki fogja kapcsolni a harang automatikáját, Nagypénteken délután előkészíti a szent sírt, - ezúttal a templom üveges bejáratánál - hogy aki arra jár, láthassa és imádkozhasson előtte. Nagyszombaton kicseréli a húsvéti gyertyán lévő 2019-es évszámot 2020-ra és este visszakapcsolja a harangot, húsvét vasárnapján pedig Jézus szobrát kiveszi a szent sírból… Ez volt az elég nehezen összeálló elképzelés.

De most már nincs egyedül a feladatokkal. Várja, hogy szóljon neki a plébános, miben lehet a segítségére. De addig is kimosta, kivasalta az ünnepi terítőt, fehér cserepes virágot vásárolt az oltárra, amit majd vasárnap kitehet, mivel vágott virágot sajnos nem nagyon lehet szerezni ebben a nehéz időszakban és a kertben nyíló piros és sárga tulipán nem annyira a húsvéti oltárra illő…

Aztán majd kiderül, hogy online vagy élőben, segédkezőként vehet részt a szertartásokon, melyekről nagy valószínűséggel egy olyan feljegyzés fog készülni, amit remélhetőleg soha többé nem kell előhúzni a fiókból, hogy hogy is készültünk a 2020-as év Húsvétjára.

 

(A koronavírus-járvány idején, 2020. Nagyhetében)