Megjelent: 2020. február 11. kedd Írta: Sekrestyés Nyomtatás

Évközi 5. vasárnap a sekrestyében

„Ti vagytok a föld sója.[...] Ti vagytok a világ világossága." (Mt 5,13-14)

 

 8 óra. Ezen a fagyos februári vasárnap reggel nem jár még senki a falu főutcáján. A sekrestyés kinyitja a templomot, a szenteltvíztartóhoz lép, keresztet vet, majd elindul befelé. A tegnap hozott szellőrózsák, amiket az oltárra hozott, mára szépen kinyíltak. A templom hideg, sötét és csendes, ennek ellenére még is valami jó érzés önti el szívét. Ez leírhatatlan. Csak az érezheti, akinek megadatik a lehetőség, hogy egyedül legyen egy templomban, úgy imádkozzon ott Istenhez, hogy csak ők vannak. Ketten.. 


Mennyei Atyám!

Köszönöm, hogy szent hajlékodban ma is szolgálhatok neked.
A mai napot is a Te ajándékozó jókedvedből kaptam, de tudom,
hogy minden pillanatért számadásra kell majd eléd állnom.
Add áldásodat mai szolgálatomra, amelyet szent hajlékodban fogok végezni.
Segíts kegyelmed erejével, hogy ebben a templomban végzett munkám a
Te dicsőségedre legyen, és templomunk híveinek is lelki javára váljék.
A templom csendjére vigyázni akarok és mindenkor úgy akarok viselkedni benne,
hogy a szent helyhez méltó legyen.
Szent őrangyalom, akire rábízott az isteni jóság:
segíts, őrizz, vezess erényes utakon! Amen


Az oltár előtt térdet hajt, majd a sekrestyébe érve villanyt gyújt, bekapcsolja a hősugárzót, hogy mire a ministránsok megérkeznek, jobb idő legyen. Felkapcsolja a padfűtést. Ezekben a hideg hónapokban több idő kell ahhoz, hogy felmelegedjenek a padok, mire a hívek jönnek. Megérkezik a kántor. Röviden megbeszélik az elmúlt hét mindkettejüket érintő dolgokat, kiteszi a táblára az aznapi énekek számát, majd hátra megy az orgonához és gyakorolni kezd, amíg megérkeznek a hívek.

A sekrestyés az asztalon lévő direktóriumban a mai naphoz lapoz. Évközi 5. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Olvasmány: Iz 58,7-10. Szentlecke: 1Kor2,1-5. Evangélium: Mt 5,13-16.


Kinyitja a nagy ruhásszekrényt, előveszi a zöld miseruhát, stólát, az albát és a karinget, majd a szekrényre akasztja kívülről. A másik szekrényhez lép, amiben a liturgikus eszközök vannak, kinyitja nyikorgó ajtaját, előveszi a kelyhet, ráteszi a gondosan vasalt és hosszában kétszer hajtott kehelykendőt középen kissé benyomva. Az ostyatartóból kivesz egy miséző ostyát. Megnézi a mintáját. Szeret elidőzni ezeket a mintákat nézve. A soron következőn Krisztus van kereszten. Ezt az aranyozott tányérkára a paténára teszi, amit így a kehelyre rak, letakarja a zöld színű kehelyfedővel, végül ráhelyezi a kehelyabroszt, a korporálét.

Közben a falon lévő órára pillant. Fél kilenc, harangozni kell. Megnyomja a nagy harang kapcsolóját 30 másodpercre. Ez a harangszó a misére hív.
Visszalép a szekrényhez és folytatja a víz és bor előkészítését a kis kancsókba. Kis tálcára teszi ezeket, majd letakarva a kéztörlővel kiviszi a templomban lévő kis asztalkára a kézmosó tálkával és az előkészített kehellyel együtt. Innét fogják a ministránsok az oltárhoz vinni.

Megérkezik a plébános. Üdvözlik egymást. Magára ölti a karinget és kimegy a gyóntatófülkébe.

A sekrestyés előveszi az olvasmányok könyvét. Megkeresi az aznapra rendelt olvasmányokat és kiteszi az sekrestye asztalára. A ministránsok még elolvassák mise előtt. A misekönyvek kint vannak már az oltáron és a felolvasóállványon. Ezeket nem szokta behozni mise után.
A naptárra néz. Nincs miseszándék beírva, így nem kell kiírni semmit kis papírkára a papnak a misekönyvek mellé.

Érkeznek a ministránsok. Magukra veszik ruhájukat, nyakukba akasztják az ezüst színű zsinóron függő kis feszületet. A legkisebb félregombolta ruháját. Előfordul. De társa észreveszi és segít neki. Az olvasmányt és szentleckét mint mindig, most is a nagyok fogják olvasni. Ők ezt már megkapták a napokban Messenger üzenetben. A könyörgéseket ez egyik kisebb gyermek kapja, ő még hangosan felolvassa a szertartás előtt gyakorlás képen. Ezután az egyik idősebb ministráns kiviszi a könyvet a felolvasóállványhoz, a másik idősebb beosztja a feladatokat, hogy ki mit fog csinálni.

A sekrestyés fogja a gyújtót, kimegy a templomba, meggyújtja a gyertyákat az oltáron. Befelé menet még utoljára körbenéz, hogy előkészített-e mindent, nem maradt-e ki valami.
Felkapcsolja a templomi világítást, bekapcsolja az hangosító berendezést. Az atya is befejezte a gyóntatást. A karinget lecseréli az albára, nyakába teszi a zöld stólát és felölti a hozzá való zöld miseruhát.
A sekrestyés bekapcsolja mindkét harangot, hogy jelezze 9 óra, megkezdődik a mise. Harangozás után kimegy a templomba. Most nincs szükség arra, hogy a sekrestyében maradjon. Közben a gyerekek az atya vezetésével elimádkozzák a ministránsok mise előtti imáját.

A sekrestyés ma, mint más hívő, úgy vesz részt a liturgiában. Közben azért figyelve a gyerekekre észreveszi, hogy összemosolyog kettő, mert olyan gyorsan ment egyikük a gyertyával, hogy az elaludt. Az egyik kicsi pedig a prédikáció alatt a szemüvegével játszik. Leveszi, rálehel, majd felveszi. Akkor jön rá, hogy nem lát ki rajta, mert elfelejtette letörölni a párát. Szép csendesen, a maguk módján figyelnek és becsülettel, a megbeszéltek szerint részt vesznek a szertartásban.

A záró áldás után, aki még nem részesült Balázs áldásban a napján, most pótolhatja. Ezután a pap és ministránsai bevonulnak a sekrestyébe, elimádkozzák a szentmise utáni imádságot. Követi őket a perselyező és a sekrestyés. A ruhák a helyükre kerülnek. A sekrestyés kikapcsolja a templomi világítást, a fűtést és a hangosítót. Eltisztítva visszapakolja a kellékeket a szekrénybe, összeszedi a mosnivaló kendőket. Eloltja a gyertyákat, beviszi az olvasmányos könyvet és elrakja, majd a perselyezővel közösen megszámolják a perselypénzt, felvezetik a füzetbe és átadják az atyának. Közben kiürül a templom. A kántor is elpakol maga után, kikapcsolja az orgonát. A gyerekek és a pap elköszönnek, ki-ki a maga módján folytatja vasárnapját.

A sekrestyés mint mindig, most is megy egy kört a templomban a padok között. A leesett párnát felveszi, a padban felejtett énekes könyvet a helyére teszi a hátsó asztalkára, a kijárati mécsestartón pedig a még égő mécseseket elfújja. Minden rendben van. A sekrestyében is körbenéz, eloltja a lámpát. Térdet hajt az oltár előtt.
Édes Jézusum, köszönöm, hogy ma is szent oltárodnál szolgálhattam!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!


Majd ráfordítja a kulcsot.